Your Company Logo Here

Att mista ett husdjur

Djurkistor och urnor i trä som lämpar sig både för
 jordsättning, kremering och som förvaring av askpåse.
Ge Ditt husdjur ett värdigt avsked.

Att mista ett husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det är inte många relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som relationen mellan ett husdjur och dess ägare.

Begravningar hör till de universella riter, som människor har praktiserat överallt sedan urminnes tider. Det handlar om att ta avsked och oftast också att uttrycka en tro på vad som händer efter döden. Riten hjälper till att konkretisera döden, som annars lätt blir abstrakt och svår att förstå.